RECAP AND MOVING FORWARD PLAN

Penyataan Masalah Bahagian:

 1. Kesukaran untuk mendapatkan data/maklumat dari agensi setiap kali menyediakan input jawapan soalan parlimen.
 2. Kesukaran untuk mengumpulkan hasil kajian/statistik keusahawanan secara efektif.
 3. Kesukaran untuk mengumpulkan maklumatmaklumat/produk agensi dan Kementerian.
 4. Kesukaran mendapatkan data/ input dari Kementerian
 5. Usahawan tidak peka/ tidak mendapat maklumat mengenai bantuan/inisiatif yang diberikan oleh Kerajaan.
 6. Inisiatif / bantuan yang disediakan oleh kerajaan kepada golongan penjaja dan peniaga kecil tidak dimaklumkan secara menyeluruh menyebabkan sebahagian daripada ahli Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil tidak mengetahui mengenai perkara tersebut.
 7. Kekangan untuk menyediakan kursus komprehensif yang boleh memenuhi keperluan kumpulan kontraktor/vendor yang
  berlainan.
 8. Definisi penjaja perlu diperincikan memandangkan mereka terdiri daripada pelbagai kluster serta skop perniagaan dan dikawal selia oleh beberapa buah agensi kerajaan.
 9. Inisiatif / bantuan yang disediakan oleh kerajaan kepada golongan penjaja dan peniaga kecil tidak dimaklumkan secara menyeluruh menyebabkan sebahagian daripada ahli Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil tidak mengetahui mengenai perkara tersebut.