Mesyuarat Pengumpulan Data Usahawan

Mesyuarat Penyelarasan Pengumpulan Data Usahawan telah berlangsung bersama 18 Ahli mesyuarat dari 11 Agensi di bawah KUSKOP Bil. 01/2022

Tarikh: 19.17.2022
Tempat: Bilik Mesyuarat Utama, BLESS
Anjuran: KUSKOP
Kehadiran: 18 Ahli Mesyuarat dari 11 agensi Di Bawah Kuskop iaitu:

 1. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
 2. Bank Rakyat
 3. IKMa
 4. INSKEN
 5. Pernas
 6. PUNB
 7. SME Bank
 8. SME Corp
 9. SKM
 10. TEKUN Nasional
 11. UDA Holdings Berhad