Visi

Menjadikan Malaysia sebuah negara keusahawanan unggul yang bersatu, makmur dan bermaruah

Misi

Mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif untuk menyokong agenda pembangunan keusahawanan negara yang inklusif, mampan serta dipacu oleh pengetahuan dan inovasi.