Rangka tindakan (BLUEPRINT)

EKONOMI DIGITAL MALAYSIA

YAB PM melancarkan MyDIGITAL pada 19 Februari 2021

PUNCA KUASA

Program dan Inisiatif yang ada

+14+

Kementerian dan agensi kerajaan menyelaras program pembangunan keusahawanan

+60+

Agensi Pembangunan Usahawan (EDO)

+40+

Dasar / Pelan Tindakan / Pelan Halatuju berkaitan dengan bidang keusahawanan di Malaysia