Direktori Usahawan Nasional

Bagi Agensi di bawah MEDAC sahaja

Sumber Data

+[dun_summary id=”4″]

Usahawan

+[dun_summary id=”5″]

Organisasi

Ringkasan Statistik Data Umum

Data Usahawan Yang Terkumpul Di Kementerian Usahawan Dan Koperasi (MEDAC)

Resolusi yang lebih tinggi (sekurang-kurangnya lebar 600px) diperlukan untuk memaparkan carta analisis.

Pecahan Data Utama

Statistik mengikut pecahan utama

Jantina & Bangsa

Statistik bagi Jantina dan Bangsa

Jenis Perniagaan

Statistik bagi Jenis Perniagaan

 

Syarikat

[dun_summary id=”J1″]

Perniagaan

[dun_summary id=”J2″]

Koperasi

[dun_summary id=”J3″]