Category Archives: Program & Aktiviti

Mesyuarat Pengumpulan Data Usahawan

Mesyuarat Penyelarasan Pengumpulan Data Usahawan telah berlangsung bersama 18 Ahli mesyuarat dari 11 Agensi di bawah KUSKOP Bil. 01/2022 Tarikh: 19.17.2022Tempat: Bilik Mesyuarat Utama, BLESSAnjuran: KUSKOPKehadiran: 18 Ahli Mesyuarat dari 11 agensi Di Bawah Kuskop iaitu: Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) Bank Rakyat IKMa INSKEN Pernas PUNB SME Bank SME Corp SKM TEKUN Nasional UDA Holdings […]

BENGKEL PENYEDIAAN BUSINESS CASE RUN BAHAGIAN-BAHAGIAN DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (KUSKOP) SIRI 3

Bahagian BLESS mengambil inisiatif melaksanakan bengkel di atas bagi memberi fokus untuk mengenalpasti Business Case  dan penyataan masalah (Problem Statement) berkaitan keperluan data usahawan di Bahagian-Bahagian dalam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP). Bengkel yang sama telahpun di adakan bersama dengan sepuluh (10) agensi-agensi di bawah KUSKOP pada bulan Jun dan Julai yang lalu. Tempat: […]

KURSUS PEMANTAPAN DOKUMEN BRS REPOSITORI USAHAWAN NASIONAL (RUN) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (KUSKOP) SIRI 2

Bahagian BLESS mengambil inisiatif melaksanakan bengkel di atas bagi memberi fokus untuk mengenalpasti Business Case  dan penyataan masalah (Problem Statement) berkaitan keperluan data usahawan di Bahagian-Bahagian dalam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP). Bengkel yang sama telahpun di adakan bersama dengan sepuluh (10) agensi-agensi di bawah KUSKOP pada bulan Jun yang lalu. Tempat: Dewan Serbaguna, […]

BENGKEL PENYEDIAAN BUSINESS CASE Data Raya RUN BAHAGIAN-BAHAGIAN DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (KUSKOP) SIRI 1

Bengkel Penyediaan Business Case Data Raya ini mengambil metodologi pendekatan kualitatif. Rasionalnya ialah supaya bengkel ini dapat mendalami dengan tepat setiap penyataan masalah dan mengenalpasti isu-isu teknikal dan bukan teknikal sistem agensi (yang bersesuaian untuk RUN sahaja) terutamanya daripada aspek perkongsian data. Bengkel ini dijadikan sebagai aktiviti pengumpulan data utama dalam projek Repositori Usahawan Nasonal (RUN) di […]