Category Archives: Media

Sesi Konsultasi bagi Permohonan Kebenaran Untuk Melaksanakan Perolehan Perkhidmatan Perunding Secara Outsourcing Bagi Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan BDA Usahawan

Objektif Perbincangan: i. Menghasilkan analisis lanskap semasa, isu dan permasalahan pemantauan dan pengurusan bencana negara serta menghasilkan analisis jurang semasa berdasarkan benchmarking inisiatif-inisiatif terkini dan best practices (dalam dan luar negara) berkenaan pemantauan dan pengurusan bencana berasaskan BDA. ii. Mengenalpasti keperluan sumber data bagi pembangunan pengurusan pemantauan dan penyelarasan maklumat bencana berasaskan BDA. iii. Membangunkan […]

RECAP AND MOVING FORWARD PLAN

Penyataan Masalah Bahagian: Kesukaran untuk mendapatkan data/maklumat dari agensi setiap kali menyediakan input jawapan soalan parlimen. Kesukaran untuk mengumpulkan hasil kajian/statistik keusahawanan secara efektif. Kesukaran untuk mengumpulkan maklumatmaklumat/produk agensi dan Kementerian. Kesukaran mendapatkan data/ input dari Kementerian Usahawan tidak peka/ tidak mendapat maklumat mengenai bantuan/inisiatif yang diberikan oleh Kerajaan. Inisiatif / bantuan yang disediakan oleh […]