BENGKEL PENYEDIAAN BUSINESS CASE Data Raya RUN BAHAGIAN-BAHAGIAN DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (KUSKOP) SIRI 1

Bengkel Penyediaan Business Case Data Raya ini mengambil metodologi pendekatan kualitatif. Rasionalnya ialah supaya bengkel ini dapat mendalami dengan tepat setiap penyataan masalah dan mengenalpasti isu-isu teknikal dan bukan teknikal sistem agensi (yang bersesuaian untuk RUN sahaja) terutamanya daripada aspek perkongsian data. Bengkel ini dijadikan sebagai aktiviti pengumpulan data utama dalam projek Repositori Usahawan Nasonal (RUN) di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP).

  • Tarikh: 4 dan 5 Jun 2020
  • Tempat: Bilik Mesyuarat Utama Bahagian BLESS
  • Anjuran: Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP)
  • Kehadiran:-
BilBahagian/Agensi
1BAHAGIAN DASAR & PERANCANGAN STRATEGIK
2BAHAGIAN PEMANTAUAN & PEMERKASAAN USAHAWAN
3BAHAGIAN PEMBANGUNAN EKOSISTEM KEUSAHAWANAN
4BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOPERASI
5BAHAGIAN PEMBANGUNAN FRANCAIS & VENDOR
6PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR
7BANK RAKYAT
8SME BANK
9SME CORP